Localització: 41º56'51.78"N 002º17'47.59"E · Alt.529m

"La vall hermosa de Vic planera n'és i rodona, planera com un diner, rodona com una mola, sobretot per qui la veu des del cim de Puigseslloses que d'eixa plana és el cor, el botó d'aqueixa roda. Entre eix dolmen i eix altar amb sa cadena de roses comptarà vint-i-cinc anys que alta cantí missa nova"

- "El dolmen de Sant Jordi"
Jacint Verdaguer


El dolmen de Puigseslloses, és un sepulcre megalític constituït per enormes lloses sense treballar extretes dels voltants. Aquestes lloses es disposen dretes a la manera de parets, i planes al damunt a la manera de coberta, i formen una cambra quadrangular amb corredor lateral de 10 metres de llargada, una de les mostres més notables de Catalunya.
El 1922 s'hi feren unes excavacions arqueològiques en el curs de les quals es van trobar alguns vasos de ceràmica campaniforme ornada amb incisions, alguna peça d'os perforat i sílex i d'altres petits elements que permeten de situar-lo a l'Edat del Bronze, fa uns 4.000 anys.

Dolment de Sant Jordi de Puigseslloses Dolment de Sant Jordi de Puigseslloses Dolment de Sant Jordi de Puigseslloses Dolment de Sant Jordi de Puigseslloses Dolment de Sant Jordi de Puigseslloses Dolment de Sant Jordi de Puigseslloses

Localització: 41.947807,2.296499 · Alt. 528 m.

Comparteix: