Aquesta font es troba sota mateix de la bassa de cal Guarda, a la riba dreta del torrent Lledoner, prop del lloc on neix, S'intueix un camí que passa per sota la bassa, travessa el torrent i mena a la font.

Era la font d'on treien aigua els masovers de cal Guarda.

Comparteix: