La font de can Tona també es coneix amb el nom de la font de la Teularia, es troba envoltada de camps, prop de la Teularia de can Tona. Accés fàcil per un camí que passa per vora els camps.

Un dels pous assenyala el 1936, però segurament que ja era coneguda abans. L'aigua és la mateixa que la de la Font de Colldepalou o Font Vella i el raig va a parar dins un safareig i a la torrentera de la Font Vella. Aprop hi ha uns pous de captació d'aigua. Des de molt antic que s'ha canalitzat aigua d'aquesta font cap al seminari de Vic.

Comparteix: