Aquesta font perduda, es trobava al torrent, molt a prop de la Fàbrica nova.

La feien servir els hortolans per fer-se passar la set.

Comparteix: