La font de les escoles velles, està situada al que era el pati de l'escola, l'aigua és de la xarxa pública.

Aquesta font la feiem servir de joves per veure aigua entre partits de futbol i partides al 21 a les hores de pati a l'escola.

Comparteix: