Es troba prop del torrent de Folgueroles, i situada als horts de la Sala. S'hi pot arribar per un caminet entre els horts o per darrere de la Sala.

Coneguda ja a l'Edat Mitjana. Ara poques vegades raja, però s'hi pot beure aigua de la xarxa pública. Rep el nom del Molí pel fet d'estar molt a prop d'un antic molí, ara ja totalment desaparegut. Cal remarcar que havia estat molt coneguda des de molt antic, la gent del poble la considerava molt adequada per a l'aparell digestiu. La gent de la comarca venien a "fer aigües" de la font del molí. També hi ha qui la coneix per la font del Pi, ja que li fa ombra un vell pi roig.

Font del Molí [2016] Font del Molí [2016] Font del Molí [2016]