La font es trobava més avall de la de cal Guarda, en el mateix torrent Lledoner.
Fins fa pocs anys encara rajava. Ara s'ha perdut del tot. Pel fet de trobar-se molt amagada, hi solien anar parelles a festejar, i d'aquí li ve el nom dels pecats.

La font queda al marge rocallós de la muntanya. Una petita paret de pedra amorterada fa de petita resclosa on s'emmagatzema l'aigua i surt a l'exterior mitjançant un broc de ferro a pam i mig d'alçada.
A l'altra banda del camí hi ha una petita bassa alimentada pel sobrant de la font.

Font dels Pecats [2016] Font dels Pecats [2016] Font dels Pecats [2016] Font dels Pecats [2016] Font dels Pecats [2020] Font dels Pecats [2020]
Comparteix: