La font es trobava més avall de la de cal Guarda, en el mateix torrent Lledoner.

Fins fa pocs anys encara rajava. Ara s'ha perdut del tot. Pel fet de trobar-se molt amagada, hi solien anar parelles a festejar, i d'aquí li ve el nom dels pecats.

Font dels Pecats [2016] Font dels Pecats [2016] Font dels Pecats [2016]