Es troba davant mateix de la pista esportiva, en un racó d'una placeta enjardinada, entre el carrer i les escales d'accés. Hi ha la data: 1880.

La font consisteix en una paret feta amb grans carreus de pedra que li fa de frontal i alhora reté les terres. Per la dreta hi ha la paret que sustenta el carrer i un banc per seure formant angle i delimitant l'espai.
L'aigua de captació raja per un broc colzat de ferro situat a la part baixa del frontal i cau a un enreixat de ferro on curiosament hi ha soldada una ferradura de cavall. Damunt seu hi tenim una aixeta de polsador que aboca aigua de la xarxa pública.

Font de la Sala [2018] Font de la Sala [2018] Font de la Sala [2020] (Foto:Enric Costa) Font de la Sala [2020] (Foto:Enric Costa encos.cat)
Comparteix: