Localització: 41º56'09.46"N 002º18'48.00"E · Alt.548m

Masia de planta rectangular coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana, orientada a migdia. Consta de planta baixa i dos pisos. La façana presenta un portal rectangular de pedra i dues finestres recents a la planta i tres finestres a cada un dels tres pisos: la central del primer pis té l'àmpit motllurat i presenta una inflexió gòtica (les del segon pis també som motllurades). El mur de llevant és gairebé cec llevat de dues espitlleres al segon. A tramuntana hi ha un contrafort a la part esquerra, una comuna moderna i un cos rectangular d'una sola planta i cobert a una vessant. A ponent sobresurt, a nivell del primer pis, un porxo. A l'angle SW hi ha un cos d'una única planta cobert a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana orientada a llevant.

Masia que forma part del patrimoni del mas Brú de Sala. La trobem registrada en el nomenclàtor de la província de Barcelona a l'any 1860, on consta com el mas "Las Codinoyas, masia casa de labranza".

Comparteix: