Localització: 41º57'09.29"N 002º17'40.76"E · Alt.482m

Masia de planta rectangular coberta a dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana la qual es troba orientada a ponent. Consta de planta baixa i primer pis. A la part de llevant s'hi adossa un cos rectangular cobert a una vessant que es prolonga per la part de migdia fins arribar a una bassa (recinte destinar a corts). A migdia presenta un petit portal a la planta, un balcó d'arc rebaixat i una finestra al primer pis. A la façana s'hi obre un portal rectangular i dues finestres a la planta. Al primer pis tres finestres i un balcó; totes les obertures d'aquest nivell es presenten estucades. A tramuntana hi ha un cos allargat cobert a dues vessants. Marques grises unides amb morter de calç i arrebossades i pintades al damunt. També hi ha esgrafiats. L'estat de conservació és mitjà.

Cabana de planta rectangular coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana, la qual resta orientada a migdia. La construcció és d'un sol tram i presenta un gros portal d'arc de mig punt. Per la banda de ponent s'hi adossa un altre cos cobert a una única vessant amb el portal rectangular. Margues unides amb morter de calç, mentre els escaires i marcs de les obertures són de totxo cuit, els portals de fusta. L'estat de conservació és mitjà.

La única dada constructiva que presenta la masia es troba en un esgrafiat en el qual hi ha les inicials "J C" i la data de 1927.