Cal Guarda

Inici / Les Masies / Cal Guarda

T'agrada?

Geolocalització

Galeria

Cal Guarda

Masia aïllada de planta més o menys rectangular, formada per quatre cossos adossats. El volum principal presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal i un ràfec de maons sostingut amb una solera de llates i bigues de fusta, disposat a tot el perímetre de la construcció. La vessant de llevant de la teulada és força més llarga que la de ponent, donat que integra un volum adossat corresponent a una ampliació de la construcció. Està distribuït en planta baixa i pis, amb el parament principal orientat a tramuntana. Presenta un portal d’accés d’arc escarser, amb l’emmarcament bastit amb maons i un marxapeu de pedra. La resta d’obertures es corresponen amb finestres rectangulars, amb el mateix emmarcament que el del portal. A la façana de ponent, hi ha petites finestres rectangulars bastides amb maons. La construcció és de pedra, amb la façana principal bastida amb un mur de paredat amb les juntes relligades i una cadena cantonera bastida amb maons a cada extrem. La façana de ponent presenta un revestiment arrebossat. Adossat a la banda de llevant hi ha un cos rectangular sota la mateixa coberta, que compta amb un gran portal d’arc rebaixat bastit amb maons i, actualment, tapiat i reformat. Està bastit amb pedra de diverses mides lligada amb morter i disposada irregularment. Adossat a la banda de migdia de l’edifici principal hi ha un altre volum rectangular amb teulada de dues vessants, i organitzat en dos nivells. Presenta obertures rectangulars i els paraments arrebossats. La resta de cossos que integren la construcció estan adossats a la banda de llevant i són de factura moderna.

La construcció està situada a l’anomenat veral de dalt del terme. Es tracta d’una de les masoveries del mas la Sala. El topònim de l’edifici fa referència a la feina que desenvolupava el seu habitant, que es dedicava a vigilar les terres del mas la Sala per evitar que la gent s’emportés llenya, pinyes, bolets…

 

Si tens una foto d'aquests llocs que t'encanta compartir, o bé una foto antiga que vulguis que coneguem, o fins i tot una història que expliqui alguna anècdota interessant, no dubtis a enviar-nos-ho a info@folgueroles.com. Estarem encantats de compartir-ho amb la resta de la comunitat i fer que la nostra web sigui una plataforma participativa. Esperem rebre les teves aportacions!