Can Tramuntana

Inici / Les Masies / Can Tramuntana

T'agrada?

Geolocalització

Galeria

Can Tramuntana

Masia aïllada de planta rectangular, formada per quatre cossos adossats. El volum principal presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal i un ràfec de maons sostingut amb bigues de fusta. Està distribuït en planta baixa, pis i golfes, amb el parament principal orientat al sud-oest. Compta amb un portal d’accés rectangular, amb els brancals bastits amb carreus de pedra, la llinda plana i les impostes motllurades. La resta d’obertures es corresponen amb finestres rectangulars, les més notables emmarcades amb carreus de pedra i amb les llindes planes. La resta són bastides amb maons i pedra, algunes amb llindes de fusta i d’altres amb l’emmarcament arrebossat per alguna reforma. Adossat a la façana de tramuntana hi ha un cos de planta rectangular amb teulada de dues vessants, disposat en perpendicular al volum principal i organitzat en dos nivells. En origen estava destinat al bestiar, amb la part superior com a pallissa. A la banda de migdia hi ha dos volums auxiliars més, amb teulades d’un vessant i bastits amb maons i pedra. La construcció està bastida amb pedra sense treballar de diverses mides, disposada de manera regular.

Davant de la façana principal hi ha la cabana, de planta rectangular i assentada damunt del desnivell del terreny. Presenta una coberta de teula àrab de dues vessants i amb el carener perpendicular a la façana principal, que està orientada a llevant. La part de tramuntana d’aquest parament està completament obert, mentre que la de migdia compta amb dues grans obertures rectangulars. La construcció està bastida amb pedra sense treballar de diverses mides, amb fragments de maons. Aquesta cabana, juntament amb altres dependències agrícoles, delimita un espai de barri davant de la masia.
La construcció està situada a l’anomenat veral de dalt del terme. Es tracta d’una de les antigues masoveries del mas Albareda de Sant Julià de Vilatorta, probablement bastida entre els segles XVII i XVIII.

 

Si tens una foto d'aquests llocs que t'encanta compartir, o bé una foto antiga que vulguis que coneguem, o fins i tot una història que expliqui alguna anècdota interessant, no dubtis a enviar-nos-ho a info@folgueroles.com. Estarem encantats de compartir-ho amb la resta de la comunitat i fer que la nostra web sigui una plataforma participativa. Esperem rebre les teves aportacions!