Mas Poudevida

Inici / Les Masies / Mas Poudevida

T'agrada?

Geolocalització

Galeria

Mas Poudevida

Masia aïllada i reformada constituïda per dos grans cossos adossats, que li confereixen una planta en forma d’L. Presenta un pati davanter de planta rectangular, delimitat amb mur de poca alçada arrebossat i coronat amb una tanca de ferro treballada. S’hi accedeix mitjançant un portal rectangular delimitat amb dos pilars de pedra amb el coronament esglaonat. El volum principal, de planta rectangular, compta amb una coberta de teula àrab de dues vessants i el carener paral·lel a la façana principal, que està orientada a migdia. A l’extrem nord-oest de la coberta hi ha un espai de planta quadrada a mode de terrat. Està distribuït en planta baixa, pis i golfes. Majoritàriament, les obertures són rectangulars i tenen els emmarcaments arrebossats, tot i que amb diverses excepcions. La façana principal presenta un porxo a la planta baixa i una galeria al pis, tancada amb uns grans finestrals de vidre. Sota el porxo hi ha el portal d’accés, d’arc de mig punt bastit amb petites dovelles i emmarcat amb carreus de pedra. Al pis, a l’interior de la galeria, hi ha un parell de portals amb els brancals bastits també amb carreus de pedra i les llindes planes. De la façana de tramuntana destaca una finestra bastida amb carreus de pedra i la llinda datada amb l’any 1732. Segons la documentació consultada, la construcció també compta amb un parell de llindes datades amb els anys 1661 i 1682, tot i que no s’ha pogut comprovar. L’altre volum, de factura més recent, està adossat a l’extrem sud-oest de l’edifici principal. És rectangular, amb teulada de dues vessants i està distribuït en planta baixa, pis i golfes. En general presenta obertures rectangulars amb l’emmarcament arrebossat i en destaca una galeria al pis situada a la façana de llevant. Tota la construcció presenta els paraments arrebossats.

Altres noms relacionats amb l’edifici: Pou de Vida.

La construcció està situada a l’anomenat veral de baix del terme. Segons les informacions consultades, la primera referència documental relacionada amb la masia està datada l’any 1140. Posteriorment, en el fogatge eclesiàstic de l’any 1360, apareix mencionada com “Pou de Vida” (Morató et al., 2000: 95). Degut a la crisi i les pestes que assolaren la població durant el darrer terç del segle XIV, tenim notícia que l’any 1413 el mas estava abandonat (Morató et al., 2000: 96). A finals del segle XV, en el fogatge de l’any 1497, hi consta “Na Pondevida”, dins de la parròquia de Folgueroles i de la vegueria de “Vich” (Iglésies, 1991: 265). Posteriorment, en el fogatge de l’any 1553, hi ha constància d’un personatge anomenat “Miquelot Corco alias Pou de Vida”, situat a la parròquia i terme de “Sancta Maria de Folgarolles” dins de la “veguaria de Vich” (Iglésies, 1979: 433). Segons unes anotacions inèdites escrites entre els anys 1863 i 1865 per Jacint Verdaguer, fill il·lustre de Folgueroles, el topònim està relacionat amb una llegenda que explica l’origen del nom de la masia i del motiu de la construcció de l’ermita de Sant Francesc s’hi moria, situada a pocs metres de distància de la construcció, dins del terme municipal de Vic.

 

Si tens una foto d'aquests llocs que t'encanta compartir, o bé una foto antiga que vulguis que coneguem, o fins i tot una història que expliqui alguna anècdota interessant, no dubtis a enviar-nos-ho a info@folgueroles.com. Estarem encantats de compartir-ho amb la resta de la comunitat i fer que la nostra web sigui una plataforma participativa. Esperem rebre les teves aportacions!