Masia El Prat

Like: 100 Gràcies per votar!

Masia aïllada de planta rectangular, formada per tres grans cossos adossats. El volum principal presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec de maons sostingut amb mènsules de fusta i disposat a tot el perímetre de la construcció. Consta de planta baixa i pis, amb la façana principal orientada a ponent. Totes les obertures són rectangulars i tenen els emmarcaments arrebossats. De la façana principal destaquen els esgrafiats de la part superior del parament. Es tracta de dos rombes emmarcats i decorats amb motius vegetals, amb la part central gravada amb les inicials “J.C” i l’any 1927. La construcció presenta els paraments arrebossats. La resta de volums que envolten la masia estan destinats a les tasques agrícoles.

Davant de la façana principal hi ha un pou de planta quadrada amb teulada de dues vessants, bastit amb maons i amb els paraments arrebossats. A la banda de tramuntana de la construcció hi ha l’antiga cabana, actualment ampliada amb dos volums laterals i destinada també a les tasques agrícoles. Presenta una teulada de fibrociment de dues vessants i està organitzada en un únic nivell. Conserva una antiga obertura d’arc de mig punt de grans dimensions bastida amb maons, tot i que es troba tapiada i reformada amb una porta moderna.

La construcció està situada a l’anomenat veral de baix del terme. Tenim constància que l’edifici era una de les masoveries que formaven part del patrimoni del mas Puigseslloses i que fou construïda per aquesta família durant la dècada dels anys 20 del segle XX (probablement l’any 1927). L’única família de masovers que hi va viure, descendents d’en Genís Mussach (natural de la parròquia de Sant Cristòfol de Vespella, Gurb), s’hi va estar fins a la dècada dels anys 90. Segons la bibliografia consultada, al marge de l’edifici es va construïr una cisterna per recollir aigua de pluja i una altra per emmagatzemar els líquids del femer. 

Text: https://patrimonicultural.diba.cat


Comparteix:


Si tens una foto d'aquests llocs que t'encanta compartir, o bé una foto antiga que vulguis que coneguem, o fins i tot una història que expliqui alguna anècdota interessant, no dubtis a enviar-nos-ho a info@folgueroles.com. Estarem encantats de compartir-ho amb la resta de la comunitat i fer que la nostra web sigui una plataforma participativa.
Esperem rebre les teves aportacions!