Obres completes

Mossèn Jacinto Verdaguer . Obres complertes ab gran cura ordenades y anotades, 7 vols., Toledano, López i Cia i Josep Agustí, 1905-1908.

Obres completes de Mossèn Jacinto Verdaguer, 30 vols., Ilustració Catalana, 1913-1925.

Obres completes de Jacint Verdaguer, 10 vols, Llibreria Catalònia, 1928- 1936.

Obres completes de Jacint Verdaguer, Barcelona, Editorial Selecta, 1974 (5.ª ed.).

Obres completes de Jacint Verdaguer, Vic, Eumo, d. 1995 (ed. en curso).Primeres edicións


A Barcelona, Barcelona, Estampa La Española, 1883.

A Barcelona

Aires del Montseny, Barcelona, Joventut, 1901.

Aires del Montseny

Cançons de Montserrat ara novament dictadas y en celebració del milenar publicadas, Vic, Biblioteca dels Escons de Catalunya, Estampa de Ramon Anglada, 1880.

Canigó. Llegenda pirenaica del temps de la Reconquista, Barcelona, Llibreria Catòlica, 1886.

Cansonetas del mes de Maria, Vic, Estampa de Ramon Anglada, 1872.

Caritat. Poesies estampades a favor de les víctimes dels terratrèmols d’Andalusia, Barcelona, Estampa de Fidel Giró, 1885.

Col·lecció de càntics religiosos per al poble, Barcelona, Tipografia Catòlica, 1889.

Dietari d’un pelegrí a Terra Santa, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1889.

Cants Mistichs

Dos màrtirs de ma pàtria, Vic, coleccionable del periódico Eco de la Montaña, 1865.

En defensa pròpia, [1.ª ed. en El Noticiero y La Publicidad, origen de eds. posteriores en volumen independiente].

Excursions i viatges de Mossèn Jacinto Verdaguer, Barcelona, La Ilustració Catalana, Estampa de Fidel Giró,1887.

Flors de Maria, Barcelona, Estampa de la Casa Provincial de Caritat, 1902.

Flors del calvari, Barcelona, Henrich i Companya, 1896.

Idilis y cants místichs, Barcelona, Llibreria d’Eusebi Riera, 1879.

Jesús infant. Betlem, Barcelona, Llibreria de Bastinos, Estampa de Fidel Giró, 1891.

Montserrat

Jesús infant. La fugida a Egipte, Barcelona, Llibreria de Bastinos, Estampa de Fidel Giró, 1893.

Jesús infant. Natzaret, Barcelona, Llibreria de Bastinos, Estampa de Fidel Giró, 1890.

Jesús infant. Tres parts, Llibreria de Bastinos, Imprenta de Henrich i Companyia, 1896.

L’adoració dels pastors, «Lo Pensament Català», 1901.

L’Atlàntida. Poema, Barcelona, Estampa de «La Renaixença», 1878.

Llegenda de Montserrat, Vic, Biblioteca dels Escons de Catalunya, Estampa de Ramon Anglada, 1880.

Lo somni de Sant Joan. Llegenda del Sagrat Cor de Jesús, Barcelona, Llibreria i Tipografia Catòlica, 1887.

Montserrat. Llegendari, cançons, odes, Barcelona-Sarriá, Estampa de Francisco X. Altés, 1898.

Novas cansons de Nadal, Vic, Estampa de Ramon Anglada, 1871.

Roser de tot l'any

Passió de Nostre Senyor Jesucrist, Barcelona, Tipografía Católica, 1873.

Pàtria, Barcelona, Estampa de Fidel Giró, 1888.

Roser de tot l’any. Dietari de pensaments religiosos, Barcelona, «La Catalana», estampa de Jaume Puigventós, 1894.

Salteri franciscà. Romancets sobre la prodigiosa vida del patriarca Sant Francesch, Vic, Estampa de Ramon Anglada, 1882.

Sant Francesch, Barcelona, L’Avenç, 1895.

Santa Eulària. Poemet, Barcelona, Estampa de Francisco X. Altés, 1899.

Veus del Bon Pastor, Vic, Estampa de Ramon Anglada, 1894.

Sant Francesch


Edicions Catalanes


A Barcelona. Oda de Jacint Verdaguer. Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona, edición fascímil de 1883.

Amors d’en Jordi i na Guideta: poemet jovenívol, Mallorca, Antoni Oliver, 1998.

Antologia, estudi introductori, tria i notes I. Cònsul, Barcelona, Edicions de la Magrana, 1997.

Antologia, Barcelona, Editorial Barcanova, 2002.

Antologia, a cura de M. de Palol, Barcelona, Columna Edicions, 2002.

Antologia poètica, Barcelona, Editorial Selecta-Catalònia, 1982.

A Barcelona

Antologia poètica, Mataró, Regidoria de Cultura de l’Ajuntament, 1986.

Antologia poètica, introducció, notes i activitats A. Carrera, Madrid, Editorial Bruño, 1992.

Antologia poètica, edició de J. Vilamala, Barcelona, Hermes, 1999.

Antologia poètica, tria i pròleg C. Riba, Barcelona, Edicions 62, 2001.

Brins d’espigol, Madrid, C.S.I.C., 1981.

Brins d’espigol, edició d’A. J. Soberana, Tarragona, Institut d’Estudis Tarraconenses Ramón Berenguer IV, 1981.

Brins d’espigol: flors vives per a un poeta etern: un jardí verdaguerià a Folgueroles, Folgueroles, Amics de Verdaguer, 1990.

Canigó, Barcelona, Editorial Selecta-Catalònia, 1980.

Canigó

Canigó: Llegenda pirenaica del temps de la Reconquesta, Barcelona, Selecta, 1980.

Canigó, Barcelona, La Gaya Ciencia, 1984.

Canigó, Sabadell, Editorial Ausa, 1985.

Canigó, Barcelona, Edicions 62, 1985.

Canigó: llegenda pyrenayca del temps de la Reconquesta, Sabadell, Ausa, 1985.

Canigó, Barcelona, Editorial Selecta-Catalònia, 1990.

Canigó, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1992.

Canigó, Barcelona, Edicions 62, 1994.

Canigó: llegenda pirenaica del temps de la Reconquista, edició crítica a cura de N. Garolera, Barcelona, Quaderns Crema, 1995.

Canigó, adaptació A. Martorell, Barcelona, La Galera, 1998.

Canigó, pròleg R. Torrents, edició M. Gustà, Barcelona, Edicions 62, 1998.

Canigó, Barcelona, Edicions Proa, 2002.

Canigó, Barcelona, Laertes, 2002.

Canigó, Barcelona, Cabrera de Mar, Galerada Serveis d’Edició i Traducció Sccl, 2002.

Canigó. En defensa pròpia, Barcelona, Ediciones Orbis, 1985.

Canigó. En defensa pròpia, Barcelona, Edicions 62, 1987.

Cançoner verdaguerià, a cura de O. Portell i J. Vilamala, Vic, Eumo, 2000.

Contes extraordinaris, Barcelona, Editorial Laia, 1987.

Correspondència de Jacint Verdaguer. Col·lecció Verdaguer-Panadès 1878-1892, Sant Cugat del Vallès, L’Arxiu, 2002.

Del Canigó a l’Aneto: edició comentada i il·lustrada de les llibretes d’excursió de 1882 i 1883, a cura de N. Garolera i C. Wittlin, Lleida, Pagès editors, 2002.

Diari d’un pelegrí a Terra Santa, Barcelona, Barcino, 1987.

Dietari d’un pelegrí a Terra Santa, Barcelona, Laertes, 1983.

Dietari d’un pelegrí a Terra Santa, a cura de R. Pinyol, Barcelona, Edicions Proa, 1999.

Dos màrtirs de ma pàtria, o siga Llucià i Marcià: poema en dos cants, a cura de R. Torrents, Vic, Eumo Editorial, 1995.

El mariner de Sant Pau, Barcelona, Publicacions de la Abadia del Montserrat, 1991.

Els bordons de l’arpa: antología de Jacint Verdaguer, tria, notes i presentació a càrrec d’I. Cónsul, Barcelona, Proa/Enciclopèdia Catalana, 2001.

Els millors poemes, selecció, S. Alzamora, Barcelona, Proa, 1998.

En defensa pròpia, a cura de Ll. Plans, Barcelona, Edicions de la Magrana, 1994.

En defensa pròpia, edició de N. Garolera, Barcelona, Tusquets Editores, 2002.

Epistolari de Jacint Verdaguer, 10 vols., Barcelona, Editorial Barcino, 1959- 1993.

Escrits inèdits de Jacint Verdaguer, 2 vols., Barcelona, Editorial Barcino, 1958-1978.

Excursions i viatges, a cura de N. Garolera, Barcelona, Editorial Barcino, 1991, 3 vols.

Flors del calvari, a cura de N. Garolera, Barcelona, Columna Edicions, Llibres i Comunicació, 1995.

Goigs a la llaor de la Mare de Déu de Montserrat, Vilanova i la Geltrú, Ricard Vives i Sabaté, 1982.

Goigs a la Mare de Déu de la Mercé, Patrona de Barcelona, Barcelona, Filmagraf, 1983.

Goigs a Santa Maria de Montserrat, patrona de Catalunya, Tarragona, Gogistes Tarragonins, 1986.

Goigs en lloança de la Mare de Déu de Montserrat, Vilanova i la Geltrú, Ricard Vives i Sabaté, 1984.

Jacint Verdaguer, Barcelona, Ediciones del Bronce, 1998.

Jacint Verdaguer i la Plana de Vic: Antologia, a cura de Maria-Mercè Miró, Vic, Patronat d’Estudis Osonencs, 1997.

Jacint Verdaguer, poesia i prosa, Barcelona, Pirene Editorial, 1995.

Joc de miralls. Jacint Verdaguer - Joan Maragall, selecció de textos d’I. Cónsul, Barcelona, Proa/Diputació de Barcelona, 2002.

L’Atlàntida, Barcelona, Edicions 62, 1992.

L’Atlàntida: segons el text de l’edició de 1878, Barcelona, Associació de Bibliòfils de Barcelona, 1992

L’Atlàntida: poema, Barcelona, Editorial Selecta-Catalònia, 1994.

L’Atlàntida, Barcelona, Editors, 1995.

L’Atlàntida, versió, pròleg, introducció i propostes didàctiques A. Díaz Plaja i R. Giner, València, Eliseu Climent, 1996.

L’Atlàntida, edició crítica a cura de N. Garolera, Barcelona, Edicions dels Quaderns Crema, 2002.

Llibre de lectura, Barcelona, Ediciones Destino, 1981.

«Lo Corpus en Argentona». Edició en commemoració del 150è aniversari del naixement de Jacint Verdaguer i Santaló: Argentona, 17 de maig de 1995, Argentona, L’Aixenador, 1995.

Lo mariner de Sant Pau, a cura d’A. Bosch, Barcelona, Técnicas Editoriales y Consultores, 1990.

Manuscrits verdaguerians de revelacions, exorcismes i visions, J. Junyent i Rafart, Barcelona, Barcino, 1994.

Montserrat: llegenda de Montserrat, Vic, Eumo Editorial, 1997.

Onze poesies i una rondalla, Vic, Ajuntament, 1995.

Pàtria, a cura de R. Pinyol i Torrens, Vic, Eumo, 1990.

«Pàtria» de Jacint Verdaguer:edició crítica, R. Pinyol i Torrents, Barcelona, Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1993.

Pàtria, a cura de N. Garolera, Barcelona, Edicions 1984, 2002.

Poesia i prosa, antologia i pròleg R. Pinyol, Barcelona, Pirene, 1995.

Poesies, Barcelona, Publicacions de l’Abadia del Montserrat, 1985.

Poesies juvenils inèdites de Jacint Verdaguer, transcrites i anotades per N. Garolera, Patronat d’Estudis Osonencs, 2002.

Poesies juvenils inèdites de Jacint Verdaguer, transcrites i anotades per N. Garolera, 2.ª edició revisada i augmentada, Patronat d’Estudis Osonencs, 2002.

Què diuen els ocells?, Barcelona, Edicions de la Magrana, 1985.

Rondalles, Barcelona, Publicacions de l’Abadia del Montserrat, 1986.

Rondalles, Barcelona, Editorial Barcino, 1992.

Rondalles, edició comentada S. Alzamora, Barcelona, Editorial Onda, 1997.

San Francesc, a cura d’I. Cònsul, Vic, Eumo Editorial, 2001.

San Ramon de Penyafort: goigs, Barcelona, Filmagraf, 1984.

Totes les rondalles, edició a cura d’A. Bosch, Barcelona, Pirene, 1995.

Verdaguer: Contes extraordinaris, Barcelona, Editorial Laia, 1981.

Verdaguer i Barcelona: antologia, Barcelona, Ajuntament de Barcelona. Direcciò de Serveis Editorials, 1995.

Verdaguer: Obra selecta, Barcelona, Kapel, 1982.

Viatges, estudi introductori, selecció i notes N. Garolera, Barcelona, Edicions 62, 1986.

Virolai, Vilanova i la Geltrú, Ricard Vives i Sabaté, 1982.

Virolai a la Mare de Déu de Montserrat, Barcelona, Altès, 1980.


Edicions Castellanes

 Antología de su lírica (1865-1900). Jacinto Verdaguer, prólogo, trad. y notas Ll. Guarner, Madrid, Espasa-Calpe, 1974.

Antología lírica, trad. Ll. Guarner, Madrid, Espasa-Calpe, 1974.

Antología poética, trad. Ll. Guarner, Madrid, Aguilar, 1960.

Canigó, trad. J. J. Puchades Segarra, Valencia, Prometeo, 1981.

Canigó, introducción de M. Àngels Anglada, trad. M. Parés Grahit, Madrid, Alianza Editorial, 1988.

Idil·lis i cants místics, ed. bilingüe, selección, prólogo y notas de Ll. Guarner, Salamanca, Anaya, 1965.

La Atlántida, trad. y adaptación en prosa J. M. Velloso, Madrid, Aguilar, 1962.

L’Atlàntida. La Atlántida (edición bilingüe), Barcelona, Zeus, 1974.

La Atlántida, introducción de R. Torrents, trad. J. Ots y Lleó, Barcelona, Editorial Planeta, 1992.

Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Editora Regional Canaria, 1991.