Les pedreres de Folgueroles

Les Pedreres de Folgueroles

L’Ofici de picapedrer és un ofici que avui dia gairebé ja ha desaparegut. La seva mecanització ha fet que els actuals treballadors de la pedra no tinguin res a veure amb aquells antics picapedrers que tot el dia anaven a cops de punxons i d’escarpes.

Des de sempre, Folgueroles ha estat un poble de picapedrers gràcies a l’existència a la contrada d’un tipus de pedra ben diferent a la d’altres indrets. És una pedra arenosa molt porosa, mal·leable i apreciada per la seva bellesa. Se la coneix com a gres de Folgueroles.

Trobem edificis construïts amb pedra de Folgueroles a llocs ben diversos i distants, indrets escampats per tots els continents: des de Catalunya fins a Andalusia, des de Barcelona fins a New York, des d’Austràlia fins al Japó, de Sidney a Singapur.

Al terme de Folgueroles s’han localitzat 25 explotacions utilitzades al llarg dels anys, encara que en l’actualitat només en funciona una. Naturalment, la ubicació d’aquestes pedreres ultrapassa el municipi. N’hi ha d’altres als termes de Sant Julià de Vilatorta , a Tavèrnoles, a Roda de Ter…

En aquesta secció, volem fer un recull dels llocs i informació que es pugui trobar de les pedreres de Folgueroles, un petit homenatge als nostres picapedrers i la seva història.

Una pedrera és el lloc d’on s’extreu pedra en més o menys quantitat però sempre suficient perquè valgui la pena explotar-la. El nostre terme està farcit de pedreres de gres o arenosa. El gres és la pedra que ens caracteritza. La quantitat, la qualitat i la duresa de la pedra a cada pedrera és molt variable.

Gairebé totes les pedreres aquí esmentades són del terme de Folgueroles. Les que no en formen part són limítrofs, encara que totes eren explotades pels picapedrers del nostre poble. Cal dir que la majoria són pedreres d’explotació petita, pedreres de bosc. Les altres, ben poques, són pedreres de gran explotació, pedreres reals.

Les pedreres normalment es coneixien amb el nom del picapedrer que les explotava, el nom de la finca on eren situades o el nom de l’amo del lloc.