Les Codinoies

Inici / Les Masies / Les Codinoies

T'agrada?

Geolocalització

Galeria

Les Codinoies

Masia aïllada i reformada de planta irregular, constituïda per quatre cossos adossats de planta rectangular. El volum principal presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal i un ràfec de maons sostingut amb una solera de llates i mènsules de fusta.

Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada al sud-est. Totes les obertures són rectangulars, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes. Les finestres tenen els ampits motllurats. De la façana principal destaca una de les finestres de la segona planta, amb la llinda gravada amb una motllura a mode d’arc conopial amb una orla decorativa al centre. Al mateix temps hi ha diverses finestres del mateix parament que compten amb petits arcs de descàrrega superiors, bastits amb pedra disposada a sardinell.

Adossat a la cantonada de migdia hi ha un altre volum cobert amb una teulada de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal (que està orientada al sud-oest) i organitzat en un sol nivell. Presenta obertures rectangulars bastides amb pedra i compta amb un porxo situat a la façana principal, integrat sota la mateixa coberta que la resta de la construcció. Els altres volums estan adossats a la banda nord-oest del principal. Ambdós estan coberts amb terrasses, organitzats en una sola planta i amb obertures rectangulars bastides amb pedra.

Entre aquests dos cossos hi ha una bassa de planta rectangular bastida en pedra. En general, tota la construcció està bastida en pedra desbastada i sense treballar de diverses mides, disposada de forma regular. Les cantonades estan embellides amb carreus i pedra desbastada de mida més gran. A la banda de llevant de la masia hi ha dos volums auxiliars bastits amb totxo i, en origen, destinats a les tasques agrícoles i ramaderes.

La construcció està situada a l’anomenat veral de dalt del terme. Segons la documentació consultada, la masia fou adquirida pels propietaris del mas la Sala l’any 1676. Posteriorment apareix mencionada en un document datat l’any 1745 amb el nom de “la Codina del Bosch”. A mitjans del segle XIX, apareix registrada en el Nomenclàtor de la província de Barcelona de l’any 1860, on consta com a mas “Las Codinoyas, masia casa de labranza”. El topònim amb el que es coneix la construcció fa referència a la seva situació, assentada damunt d’una codina o zona rocosa nua de vegetació. És força probable que aquesta zona rocosa sigui una prolongació de la pedrera que es troba situada davant mateix de la casa, coneguda com la pedrera de les Codinoies.

 

Si tens una foto d'aquests llocs que t'encanta compartir, o bé una foto antiga que vulguis que coneguem, o fins i tot una història que expliqui alguna anècdota interessant, no dubtis a enviar-nos-ho a info@folgueroles.com. Estarem encantats de compartir-ho amb la resta de la comunitat i fer que la nostra web sigui una plataforma participativa. Esperem rebre les teves aportacions!