Casa Nova de Puigseslloses

Inici / Les Masies / Casa Nova de Puigseslloses

T'agrada?

Geolocalització

Galeria

Casa Nova de Puigseslloses

Masia aïllada i reformada de planta rectangular, amb la coberta de teula àrab de dues vessants, el carener perpendicular a la façana principal i un ràfec de llates i mènsules de fusta disposat a tot el perímetre de la construcció. Consta de planta baixa i pis, amb la façana principal orientada a migdia. Totes les obertures són rectangulars, amb els emmarcaments arrebossats i les llindes planes de fusta. De la façana principal destaca el portal d’accés i el gran finestral del pis. Ambdues obertures són rectangulars i estan bastides amb maons. El portal està protegit amb un voladís de teula àrab, mentre que el finestral del pis té la llinda bastida amb fusta i disposada a mode de timpà. De la façana de ponent destaquen cinc petites obertures espitllerades bastides amb pedra. La construcció compta amb un gran porxo disposat a les façanes de ponent i tramuntana. Té la coberta de teula àrab d’un vessant i està sostingut amb pilars bastits amb maons. La construcció presenta els paraments arrebossats i amb un sòcol de pedra. 

 

Altres noms relacionats amb l’edifici: can Pa Negre, Casanova del Reguer, Casanova del Puig.

La construcció està situada a l’anomenat veral de baix del terme. A principis del segle XVIII, la masia era coneguda com la Casanova del Reguer i formava part de les propietats del Reguer, una de les masies més importants de Tavèrnoles. L’any 1740, els propietaris de la masia de Puigseslloses la van comprar, adquirint-la com a masoveria i passant a anomenar-se amb el topònim actual o bé com a Casanova del Puig. Dins del fons documental del mas Puigseslloses hi ha constància d’alguns contractes d’arrendament referents a l’edifici i datats entre els anys 1822 i 1834.

Segons la bibliografia consultada, l’antic portal de la façana principal era d’obertura rectangular i amb la llinda datada l’any 1803. Al pis hi havia una galeria oberta a l’exterior mitjançant una gran obertura d’arc de mig punt que, probablement, fou reformada a principis del segle XX. A la part superior d’aquesta façana hi havia gravat l’any 1923 i les inicials “JC”.

Text: https://patrimonicultural.diba.cat

 

Si tens una foto d'aquests llocs que t'encanta compartir, o bé una foto antiga que vulguis que coneguem, o fins i tot una història que expliqui alguna anècdota interessant, no dubtis a enviar-nos-ho a info@folgueroles.com. Estarem encantats de compartir-ho amb la resta de la comunitat i fer que la nostra web sigui una plataforma participativa. Esperem rebre les teves aportacions!