Font de cal Guarda

Inici / Les Fonts / Font de cal Guarda

T'agrada?

Geolocalització

Galeria

Font de cal Guarda

Deu natural situada sota el pla de les Cabres, a la riba de migdia del torrent i prop del seu naixement, en una zona boscosa. Està formada per un mur rectangular encastat al talús del terreny, bastit amb pedra sense treballar disposada regularment i rematat amb una filera de maons plans. Al bell mig de l’estructura hi ha un coronament semicircular bastit amb maons. L’aigua brolla a través d’una aixeta metàl·lica situada a la part inferior del mur i cau damunt d’un dels afloraments rocosos de la zona. El mur presenta dos contraforts esglaonats situats als laterals, que fan de respatllers de dos bancs correguts que delimiten la font pròpiament dita. Aquestes estructures estan bastides en pedra sense treballar disposada de forma regular i coronades amb lloses planes.

La font era utilitzada pels masovers de cal Guarda per anar a buscar-hi l’aigua. El mes d’abril de l’any 2009 fou objecte d’unes intervencions de restauració dins del “Programa de millora de fonts i basses”, promogut pel Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Aquestes intervencions, de caire complementari, consistiren en treballs de desbrossament de l’entorn i els accessos, neteja i impermeabilització parcial del dipòsit de recollida, construcció de passos amb pedra per sobre dels recs i canvi de l’aixeta.

 

Si tens una foto d'aquests llocs que t'encanta compartir, o bé una foto antiga que vulguis que coneguem, o fins i tot una història que expliqui alguna anècdota interessant, no dubtis a enviar-nos-ho a info@folgueroles.com. Estarem encantats de compartir-ho amb la resta de la comunitat i fer que la nostra web sigui una plataforma participativa. Esperem rebre les teves aportacions!