Jaciment paleontològic de l'Arumí

Inici / Llocs d’interès /
Jaciment paleontològic de l’Arumí

T'agrada?

Geolocalització

Galeria

Jaciment paleontològic de l’Arumí

Tipus de Jaciment: Marí

Cronologia: Cenozoic Terciari Paleògen Eocè Mitjà Lutecià (47,8 – 41,2 milions d’anys)

Descripció:

El Jaciment Paleontològic de l’Arumí es troba situat en les margues blaves típiques de la Conca de Vic, a la comarca d’Osona. Aquest jaciment marí es caracteritza per les margues de color blavós i aspecte sorrenc que contenen una abundància de restes fòssils. La seva cronologia s’estableix dins l’era geològica del Cenozoic, específicament en el període del Paleogen, a l’època de l’Eocè mitjà i dins de l’estatge faunístic del Lutecià, amb una antiguitat que abasta entre 47,8 i 41,2 milions d’anys.

Associació Faunística Documentada:

  • Retropluma eocenica folgarolensis: Una espècie de cranc extingida que es troba en aquest jaciment, contribuint a la seva singularitat i importància científica.
  • Schizaster leymerici: Una espècie de l’eriçó de mar, destacada per la seva presència en aquest context marí.
  • Coleopleurus coronallis: Una altra espècie d’eriçó de mar, que afegeix diversitat a l’associació faunística del jaciment.
  • Spondylus biffrons: Una espècie de bivalve coneguda per les seves valves característiques.
  • Colneptunus hungaricus: Un crustaci que proporciona informació valuosa sobre la fauna marina de l’Eocè mitjà.

Emplaçament:

El jaciment es troba a la banda de llevant del terme municipal de Folgueroles, a la vessant de migdia del Puigcastellet, damunt del mas de l’Arumí. Està situat a una altitud de 632 metres sobre el nivell del mar (m.s.n.m), en una localització coneguda com el Solell de l’Arumí.

Observacions:

Els materials recuperats del Jaciment Paleontològic de l’Arumí estan dipositats al Museu de Geologia del Seminari de Barcelona, on són estudiats i conservats per a futures investigacions i exhibicions.

Si tens una foto d'aquests llocs que t'encanta compartir, o bé una foto antiga que vulguis que coneguem, o fins i tot una història que expliqui alguna anècdota interessant, no dubtis a enviar-nos-ho a info@folgueroles.com. Estarem encantats de compartir-ho amb la resta de la comunitat i fer que la nostra web sigui una plataforma participativa. Esperem rebre les teves aportacions!