Mas Fàbrica Nova

Inici / Les Masies / Mas Fàbrica Nova

T'agrada?

Geolocalització

Galeria

Mas Fàbrica Nova

Masia aïllada i reformada de planta rectangular, assentada damunt del desnivell del terreny envers el torrent. Presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec de maons sostingut amb una solera de llates i mènsules de fusta. Està distribuït en soterrani, planta baixa, pis i golfes, amb la façana principal orientada al sud-oest. La façana principal presenta un portal d’accés d’arc rebaixat, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i la llinda gravada amb l’any 1830. La resta d’obertures del parament es corresponen amb finestres rectangulars majoritàriament bastides amb carreus de pedra i amb les llindes planes. Destaca un balcó corregut al pis, amb barana de ferro. Les façanes de llevant i tramuntana compten amb obertures rectangulars amb els emmarcaments arrebossats. De la façana de ponent destaquen tres finestres bastides amb carreus de pedra i amb les llindes planes. Adossat a aquest parament hi ha un petit volum de planta rectangular, amb teulada d’un sol vessant, que antigament integrava la sortida del carcabà d’un molí. La construcció està bastida amb pedra sense treballar de diverses mides disposada de forma regular. La façana principal deixa l’obra vista, mentre que la resta de paraments compten amb un revestiment arrebossat i pintat.

La construcció està situada a l’anomenat veral de dalt del terme. Al segle XIX, l’edifici havia estat una fàbrica de fil de cotó, amb maquinària que funcionava amb força hidràulica i també amb telers de mà. Segons la documentació consultada, prop de l’edifici es van localitzar les restes d’una turbina i d’una mola. La construcció apareix registrada en el Nomenclàtor de la província de Barcelona de l’any 1860, on consta com a “Fábrica de Hilados”. 

Text: https://patrimonicultural.diba.cat

 

Si tens una foto d'aquests llocs que t'encanta compartir, o bé una foto antiga que vulguis que coneguem, o fins i tot una història que expliqui alguna anècdota interessant, no dubtis a enviar-nos-ho a info@folgueroles.com. Estarem encantats de compartir-ho amb la resta de la comunitat i fer que la nostra web sigui una plataforma participativa. Esperem rebre les teves aportacions!